ZADZWOŃ I ZAMÓW  511-220-696 (pn-pt 09-16)

I Rejestracja konta.

 1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Zarejestrowanym Klientom mogą przysługiwać zniżki, jeżeli akurat  będą takie obowiązywały. Istnieje możliwość dokonywania zakupów bez rejestracji w Sklepie. Klienci posiadający konto w Sklepie mają możliwość śledzenia historii swoich zakupów.

II Warunki dokonywania zakupów.

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji koszyka. Po skompletowaniu listy zamówień produktów, w obszarze koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
 2. Wybór zamawianych produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania zamówienia aż do momentu finalizacji zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji koszyka (tj. wybór rozmiaru, ilości sztuk, koloru) oraz modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie.Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych (adres dostarczenia, sposób dostarczenia, sposób płatności) wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje na temat:
  • – przedmiotu zamówienia
  • – informację o cenie, ilości zamawianych produktów oraz koszcie transportu
  • – wybranej formie płatności
  • – wybranego sposobu i czasie dostawy
 3. Przy zamówieniu za minimum 199 zł koszt dostawy pokrywa Sklep, jednakże promocja na darmową dostawę nie dotyczy opcji „wysyłki za pobraniem”. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się zwrócić część zamówienia , zobowiązany jest pokryć koszty pierwszej wysyłki zgodnie z cennikiem. Kwota odliczana jest od zwrotu za zwrócony towar.
 4. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją Regulaminu Sklepu.
 5. Podane na stronie ceny produktów są cenami brutto w polskich złotych.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu produktów, które  podlegają promocji.
 7. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 8. Sklep www.nikol-sklep.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 9. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu prosimy o kontakt mailowy na adres info@nikol-sklep.pl
 10. Zamówienie zostaje zapisane w systemie Sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy. Każde zamówienie ma swój unikalny numer, który Klient otrzyma w wiadomości  e-mail po zakupie.
 11. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe produkty bądź zmianę adresu dostarczenia.
 12. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

– anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia – anulowanie częściowe  zamówienia niemożliwe do zrealizowania, co skutkuje ponownym przeliczeniem wartości zamówienia – dokonanie podziału zamówienia na część produktów dostępnych i dostarczenie ich oraz dostarczenie produktów, które pojawią się w późniejszym terminie, co nie skutkuje jednak przeliczeniem wartości zamówienia

III Sposoby płatności.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Płatność elektroniczną poprzez bezpieczną platformę DotPay.
 3. Płatność gotówką („za pobraniem”) przy odbiorze przesyłki.
 4. Płatność osobiście w sklepie stacjonarnym po uprzednim umówieniu się na odbiór osobisty.

IV Termin płatności.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta przedpłaty w formie przelewu bądź płatności elektronicznych DotPay, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta a zamówienie bezpowrotnie anulowane.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem” Klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy odbiorze.

V Wysyłka zamówienia.

 1. W przypadku wyboru płatności „za pobraniem” wysyłka następuje w ciągu 12-48 godz licząc dni robocze.
 2. W przypadku przedpłaty na rachunek bankowy wysyłka następuje w ciągu 12-48 godz  od zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego licząc dni robocze.
 3. W przypadku dokonania wpłaty za pośrednictwem płatności DotPay wysyłka następuje w ciągu 12-48 godz od dokonania płatności licząc dni robocze.

VI Dostawa zamówienia.

 1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Dostawa i Płatności” oraz wyświetlają się w trakcie składania zamówienia. W przypadku zamówienia powyżej 199 zł koszt dostawy pokrywa Sklep, jednakże promocja nie dotyczy formy wysyłki „za pobraniem”.
 2. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju wg. cennika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Dostawa poza granice kraju ustalana jest indywidualnie na podstawie cennika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Poza granice kraju opcja wysyłki „za pobraniem” nie jest dostępna.
 3. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską). Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. W dniu wysłania towaru do Klienta przekazywana jest informacja z potwierdzeniem wysyłki przez Sprzedającego na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 5. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane – informując o tym e-mailem bądź telefonicznie.
 6. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia protokołu szkody. Klient jest zobowiązany o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Sklep. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej.
 7. Zamówienie można odebrać również osobiście w sklepie stacjonarnym w godzinach pracy Sklepu po uprzednim uzgodnieniu.

VII Zwroty, wymiany, reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje i zwroty związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mail info@nikol-sklep.pl
 2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres Sklepu wraz z wypełnionym formularzem zwrotu, wymiany bądź reklamacji oraz z dowodem zakupu. Gotowe formularze dostępne są w zakładce „Reklamacje i zwroty” na dole strony.
 3. Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek oznak użytkowania i winien posiadać wszystkie metki. Jakiekolwiek oznaki użytkowania mogą skutkować odrzuceniem wymiany, zwrotu bądź reklamacji.
 4. Na zwrot bądź wymianę Klient ma 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przesyłki. Dzień otrzymania przesyłki jest liczony jako dzień pierwszy.
 5. Zwracany towar należy odesłać przesyłką opłaconą, przesyłki wysłane „za pobraniem” nie będą przez Sklep odbierane.
 6. Odsyłany towar powinien być nadany w formie przesyłki monitorowanej z potwierdzeniem nadania. W przypadku ewentualnego zaginięcia przesyłki dokument jest niezbędny do ubiegania się o reklamację
 7. Podstawą do zwrotu, wymiany lub reklamacji jest dowód zakupu.
 8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej, zwrotu bądź wymiany jest prawidłowo wypełniony formularz oraz dołączenie dowodu zakupu. Gotowe formularze dostępne są w zakładce „Reklamacje i zwroty” na dole strony. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 9. Zwrot gotówki za zwracany towar nastąpi na wskazane konto bankowe w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym jednak okres 14 dni kalendarzowych.
 10. Zwracany na wymianę towar można wymienić na inny tylko raz.
 11. W przypadku kiedy cena produktu zwracanego jest niższa o ceny produktu na jaki chce wymienić Klient, dopłata różnicy powinna nastąpić na konto bankowe Sprzedawcy.
 12. W przypadku kiedy cena produktu zwracanego jest wyższa o ceny produktu na jaki chce wymienić Klient, zwrot różnicy powinien nastąpić na wskazane przez Klienta konto bankowe.

VIII Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Wypełniony formularz zwrotu oraz dowód zakupu Klient powinien dołączyć do przesyłki. Gotowe formularze dostępne są na dole strony w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu zwrócić Klientowi gotówkę  za zakupiony towar. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na wskazane przez Klienta konto bankowe. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakupu zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. W przypadku kiedy Klient nie zmieści się w terminie 14 dni kalendarzowych na zwrot towaru, możliwość zwrotu bądź wymiany zostanie odrzucona.

IX Pliki cookies.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.

X Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

XI Postanowienia końcowe.

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.nikol-sklep.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego w tym prawa majątkowe, prawa autorskie, znaki towarowe, elementy graficzne, zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli. Prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, logotypów, a także do wszelkich treści i zdjęć prezentowanych na niniejszej stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy. Korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
 4. Administrator Strony może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów oraz godzi w dobre imię Sklepu- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

XII Definicje.

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin określający warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem domeny internetowej www.nikol-sklep.pl na rzecz Klientów.
 2. Sklep Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem  www.nikol-sklep.pl
 3. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 4. Dane Klienta Dane, które Klient podał przy składaniu zamówienia. Dane obejmują adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 5. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Klienta Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie internetowym.
 7. Produkt To rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu sprzedaży.
 8. Zamówienie Oświadczenie woli Klienta składane dzięki formularzowi zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 10. Formularz rejestracyjny Formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.
 11. Umowa sprzedaży Umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem www.nikol-sklep.pl
 12. Sprzedawca MASTO Bartłomiej Stodulski, ul. Piłsudskiego 3/9, 05-870 Błonie, NIP 5291122927                  REGON 147242077, będący administratorem, usługodawcą i właścicielem Sklepu.
 13. Dni robocze Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Newsletter Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od sprzedawcy informacji o dostępnych produktach.
 15. Ulubione Funkcja Sklepu internetowego, która umożliwia przechowywanie produktów w jednym miejscu w celu przeglądania ich bądź późniejszego dodania ich do koszyka.
 16. Koszyk Funkcja Sklepu interentowego, która umożliwia kompletowanie zamówienia produktów przez Klienta.
 17. Płatności elektroniczne DotPay System bezpiecznych płatności internetowych DotPay, którymi posługuje się Sprzedawca.